בקטע זה ניתן לצפות בסרטון של אתר 'יהדותון', המדגים כיצד יש להדליק נרות ולברך עליהם על פי הנוסח האורתודוכסי. הסרטון מתייחס לזמן ההדלקה ולמנהגים הקשורים בה והברכה המסורתית מושמעת ומילותיה מוצגות. ערוץ יהדותון הוא ערוץ וירטואלי המכלית סרטונים והסברים המדגימים כיצד לקיים מצוות ומנהגים שונים, כגון: קידוש, הבדלה וכ'ו.