מתי מדליקים נרות שבת? שעות ההדלקה ברחבי העולם

בעמוד זה של אתר חסידות חב"ד מתעדכנים זמן כניסת השבת וזמן יציאתה בערים שונות ברחבי העולם. על פי ההלכה, השבת נכנסת עם שקיעת השמש והדלקת הנרות מסמנת את כניסתה. למרות שהשבת מתחילה בשקיעה, מבחינה הלכתית יש חשיבות 'להוסיף מחול לקודש' (תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ט עמוד א) ולהכניסה מוקדם יותר, לכל הפחות 20 דקות קודם לשקיעה. האתגר של הכנסת השבת במקומות שונים ברחבי העולם מהווה לעתים מקור לבלבול וחוסר בהירות עבור יהודים רבים, שכן שעת השקיעה אינה זהה במהלך כל השנה ובוודאי שלא בכל רחבי העולם, ותלויה בגורמים אסטרונומיים וגיאוגרפיים שונים. לכן, שעת הדלקת הנרות מחושבת בכל מקום בזמן שונה, והדבר מקשה על יהודים הנוסעים ברחבי העולם למקומות אחרים וצריכים להתאים את עצמם לזמן המקומי. לצורך כך, מרוכז כל המידע הרלבנטי באתר אחד, הפשוט לשימוש והבנה.