הבה נוציא לחם: ברכת 'המוציא' בנוסח הומניסטי

בקטע זה ניתן לקרוא ברכה בנוסח הומניסטי המהווה חלופה לברכת 'המוציא' המסורתית . הברכה נכתבה באנגלית, ומובאת כאן בתרגום חופשי שלנו לעברית. הברכה נכתבה בידי הקהילה החילונית-הומניסטית 'מחר' בוושינגטון. ברוח התנועה היהודית-הומניסטית, שנוסדה בשנת 1963 בידי הרב שרווין ווין, הברכה משמיטה כל אזכור לאלוהים, על מנת לאפשר לכל אדם באשר הוא, ללא קשר לזהותו הדתית או האתנית, להעריך ולהוקיר את המוסר, התרבות וההיסטוריה היהודית, ללא הצורך להאמין ולסגוד לישות על טבעית. הדגש החזק שמושם בתנועה על קהילתיות ואחריות חברתית בה לידי ביטוי בברכה כאן, כמו גם באופי המשותף שבו נכתבה. הטקסט לקוח במקור מאתר  Ritualwellפרויקט של הקולג' הרבני של התנועה הרקרונסטרוקציוניסטית המבקש לתת במה ליצירת מנהגים והלכות יהודיות חדשות.

 

All read aloud together:

כולם קוראים יחדיו:

 

Each time we break bread, let us appreciate our bounty and share it with others.

בכל פעם שאנו בוצעים לחם, הבה נעריך את השפע הקיים עבורנו ונחלוק אותו עם אחרים.

 

Each time we break bread, let us nourish ourselves to work for peace and justice.

בכל פעם שאנו בוצעים לחם, הבה נקדיש עצמנו למען שלום וצדק.

 

Each time we break bread, let us commit ourselves to a covenant for a better world.

בכל פעם שאנו בוצעים לחם, הבה נתמסר למחויבות לתיקון עולם.

 

All read aloud together: 

כולם קוראים יחדיו:

 

Let us bring forth food from the land so we all may be satisfied and sustained.

נוֹצִיא לֶחֶם מִן הָאָרֶץ כְּדַי שֶׁנִּסְתַּפֵּק וְנִתְכַּלְכֵּל כֻּלָּנוּ

(השורה האחרונה נאמרת גם בעברית לאחר האנגלית)

Notzi lekhem min ha-aretz k'dei she-nistapek v'-nit-kalkel kula-nu.