בעמוד זה ניתן לצפות בהרצאתו של הרב רונן נויברט, מנכ"ל ארגון 'בית הלל' לשעבר ורב קהילת 'אוהל ארי' ברעננה, על משמעותו של הסכם קדם הנישואין. ההרצאה ניתנה במסגרת כנס בנושא הסכמי קדם נישואין ביולי 2014. הצפייה בהרצאה הקצרה מומלצת לאלו המעוניינים להעמיק במשמעותו וחשיבותו של הסכם קדם הנישואין והבעיות שהוא בא לתתן להם מענה.

'בית הלל' הוא ארגון רבנים הנועד לקדם הנהגה רבנית קשובה.