טקס הנישואין המלא בנוסח אורתודוכסי

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את נוסח טקס הנישואין האורתודוכסי המלא, כפי שנקבע ונהוג ברוב קהילות ישראל. טקס הנישואין בן ימינו מורכב מחיבור בין מספר חלקים: האירוסין, הקידושין (שבעבר התרחשו בגילאים ובזמנים שונים), שבע ברכות הנישואין, ברכת 'שהחיינו' ושבירת הכוס (עם אמירת 'אם אשכחך ירושלים').

הקריאה והשימוש בקובץ מומלצת לכל אלו הרוצים לקבל תמונה כוללת וברורה של טקס הנישואין היהודי, על מנת להתכונן אליו ולהבין את משמעותי. המסמך מכיל גם הסבר קצר לגבי כל אחד מהחלקים והאופן בו הוא מתבצע בפועל.

נוסח הטקס לקוח מתוך הספר 'כל אחד ממקומו'- המדריך ליהדות מעשית, שנכתב בידי יקיר שגב והרב בני לאו.