"בלעדיך אני חצי בן אדם"? מערך לימוד בנושא זוגיות

בעמוד זה ניתן למצוא קישור למערך לימוד העוסק בשאלת הזוגיות כבסיס להשלמת החוסר והחלקיות של האדם. על פי התפישה המקובלת, הן במסורת היהודית והן בתרבות המערב, הנישואים מהווים מעין 'השלמה' של האדם עם 'החצי השני' שלו, שבלעדיו הוא לא אדם שלם. כיצד תפישה זו באה לידי ביטוי ומשפיעה על חיינו ועל התרבות שבה אנו חיים? בלימוד זה נבחן תפיסות שונות של זוגיות ובניית מערכת יחסים זוגית, דרך עיון בפסוקי בריאת האדם ופרשנויות עליהם. נברר את ההשלכות הפסיכולוגית, החברתיות והתרבותיות של כל גישה על תפיסת הזהות של נשים וגברים בתוך מערכת היחסים ומחוצה לה. נבחן גם כיצד תפיסות אלה נעות על ציר התלות-עצמאות של נשים וגברים במערכת היחסים, ונשאל האם ניתן לאתר 'שביל זהב' בין שני הקטבים.

דף הלימוד נכתב ע"י שירה זיוון ממרכז יעקב הרצוג ופורסם במקור באתר 'מדרשת'. לצפייה בדף (הניתן גם להורדה בפורמט doc), לחצו כאן.