המפגש הזוגי- בין אחדות לאחרות (מערך לימוד)

בעמוד זה ניתן למצוא קישור למערך לימוד שעוסק במהות המפגש הזוגי, על הציר שבין האחדות לאחרות. האם המפגש הזוגי אכן מייצג איחוד, התמזגות, מפגש מחודש עם ה'חתיכה החסרה', כפי שנהוג לחשוב בתרבות שלנו? על כך מצביע, אולי, סיפור אחד בפרשת בראשית – האישה נלקחת מן האיש, נבנית מצלעו ועל כן המפגש המחודש הוא חזרה ל'בשר אחד'. אלא, שלפי תיאור נוסף באותה פרשה בדיוק, האישה לא לוקחה מן האיש, אלא נבראה כאישה נפרדת לכתחילה: 'זכר ונקבה בראם'.
איזה אופי יש למפגש הזוגי על פי תיאור זה? האם גם כאן מדובר באחדות או שמא במפגש של אחרויות?
בשאלות אלה של אחדות ואחרות כבסיס לזוגיות עוסק דף לימוד זה. הוא מבוסס על קטעי לימוד בשילוב שאלות מנחות, סביב קטעים ממקורות מגוונים: סיפור הבריאה בספר בראשית, מדרש חז"ל, ספר הזוהר והפילוסוף עמנואל לוינס.

דף הלימוד נכתב ע"י עדו גוטהולד מבית המדרש 'אלול' ופורסם במקור באתר 'מדרשת'. לצפייה בדף, לחצו כאן.