תפילה לחתן- הרב שמואל אליהו

בעמוד זה ניתן לקרוא תפילה מיוחדת לחתן שחוברה ע"י הרב שמואל אליהו, המיועדת לאמירה לפני החופה. התפילה הקצרה מדגישה את ההודיה של החתן לקב"ה על הזכות שנפלה בחלקו לבוא בברית הנישואין. מאחר וישנם וסביב טקס החתונה קיימים מנהגים רבים, שאינם מהווים הלכה פסוקה ולכן ניתנים לעיצוב ושינוי, ישנו חופש לבני הזוג לבחור אילו מהמנהגים הם רוצים לאמץ, גם אם הם בוחרים להתחתן בחתונה אורתודוכסית. תפילה זו הנה דוגמה לכך.

הקטע פורסם במקור באתר 'כיפה'. לקריאת הברכה בגרסתה המקורית, לחצו כאן.

נוסח התפילה המלא:

רבונו של עולם, הריני בא לפניך בשמחה רבה להודות לך על שהחייתני וקיימתני והגעתני לזמן הזה, וזיכיתני ביום הזה להנשא ל ……………………

 ישמח לבי ויגל כבודי על אשר הודעתני על ידי עבדיך החכמים שביום חופה מוחלים לכל העוונות. הנה כי כן, הריני מתחרט חרטה גמורה על כל מה שעשיתי נגד עצתך הטובה ועל כל מה שקיצרתי בעבודתך, ואני רוצה בלב שלם ובנפש חפצה לשוב בתשובה שלמה לפניך ולעבדך באמת מכאן והלאה תמיד.

אבינו שבשמים, אני הניצב לפניך היום מוכן להנשא ל………………………… בקדושה ובטהרה על ידי חופה וקידושין ושבע ברכות.

יהי רצון מלפניך שתתן לי את האשה שאני נכנס לחופה עימה, בסימן טוב ובמזל טוב לאורך ימים ושנות חיים ונגילה ונשמחה יחד בבנים ובבנות ורוב טוב. "שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם".