תפילה לשמח חתן וכלה

בעמוד זה ניתן לקרוא תפילה מיוחדת לחתונות, המוקדשת לשמח חתן וכלה ביום חתונתם. תפילה זו היא דוגמה לתפילות וברכות מיוחדות הנהוג לומר ולברך במעמד הייחודי טקס החתונה, שמבחינה דתית מיוחסת לו גם תכונה ייחודית של קדושה וזמן מתאים במיוחד לבקשות עבור חולים ואנשים הזקוקים לעזרה מסוג כלשהו. מאחר וסביב טקס החתונה קיימים מנהגים רבים, שאינם מהווים הלכה פסוקה ולכן ניתנים לעיצוב ושינוי, ישנו חופש לבני הזוג לבחור אילו מהמנהגים הם רוצים לאמץ, גם אם הם בוחרים להתחתן בחתונה אורתודוכסית. תפילה זו ניתנת לאמירה בלב ע"י האורחים בחופה, או לקריאה פומבית, בהתאם לרצון בני הזוג והמשתתפים.

הקטע פורסם במקור באתר 'כיפה'. לקריאת הברכה בגרסתה המקורית, לחצו כאן.

נוסח התפילה המלא:

ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך

ריבונו של עולם, אדון כל השמחה והחדווה,

אשר השמחה במעונך.

ברחמך הרבים בראת ששון ושמחה,

חתן וכלה, גילה ורינה, דיצה וחדווה.

זכני, ברחמך הרבים, שאזכה לקיים מצות הכנסת כלה לחופה, בתכלית השלמות,

בקדושה, ובטהרה גדולה.

ואזכה בכל עת, לשמח חתן וכלה,

לשמחם בכל עוז וחדווה גדולה.

להרבות בכל מיני שמחה לפניהם ולרקוד לפניהם בכל כחי, בשמחה וחדווה גדולה.

ואזכה ע"י הריקודין להמתיק כל הדינים מעלינו ומעל כל ישראל,

ותתן שמחה בליבי, עד שיתנשאו רגלי ע"י שמחת הלב

ואזכה תמיד לעסוק בתורה ותפילה וצדקה ומעשים טובים. בשמחה וחדווה גדולה,

עד שאזכה לייחד ולחבר חתן וכלה העליונים

ותרחם על כנסת ישראל עם קדשך, רעיתך המשוכה אחריך, כלה קרואה בנעימה,

באהבתך, ובחמלתך, ותמתיק ותבטל כל הדינים מעל כל עמך בית ישראל, בגשמיות ורוחניות.

ותשמחנו בישועתך תמיד ותמהר ותחיש לגאולתנו, ותעלנו בשמחה לארצנו

ותבנה בית קודשנו ותפארתנו