בעמוד זה ניתן לצפות ברצף ארוך יחסית (77 דקות) של מחרוזת שירי ראש השנה, שפורסם והוכן בערוץ הופ. ברצף השירים ניתן למצוא גם תכניות קצרות של שחקנים מוכרים, וביניהם: תיקי דיין, יובל המבולבל ועוד. בין היתר, ניתן ללמוד באמצעות הסרטון על מנהג תקיעת השופר ומנהגים נוספים הקשורים לחג.