בעמוד זה ניתן להאזין למחרוזת ארוכה יחסית (כשעה וחצי) של תפילות לראש השנה בנוסח תימני (קהילת יהודי חבאן). המחרוזת מבוצעת והוקלטה ע"י הפייטן שלום הלל. בראש השנה נוהגים לשיר פיוטים מיוחדים הקשורים לחג, כחלק מהתפילה בבית הכנסת והמשמעות הדתית המיוחדת של יום זה כ-'יום הדין' במסורת היהודית, בו מומלך אלוהים על כלל הנבראים.

רצף התפילות בהקלטה:

  1. אחות קטנה
  2. העוקד והנעקד
  3. שוחט והנשחט
  4. עלה אלוהים בתרועה
  5. ריבונו של עולם
  6. אף על פי שתקיעת שופר
  7. מבחר קטעים מתפילת מוסף של ראש השנה
  8. הפטרת ספר יונה נוסח יהדות חבאן