בעמוד זה ניתן להאזין להקלטה המלאה של תפילת ראש השנה בנוסח חסידי-אשכנזי, המבוצעת ע"י החזן אברמי רוט בליווי כלי נגינה. בהקלטה ניתן להתרשם מנוסח התפילה הייחודי לראש השנה, הבא לידי ביטוי בקהילות שונות (במיוחד אשכנזיות) באמצעות שימוש בסגנון החזנות הייחודי.