בעמוד זה ניתן להאזין להקלטה ארוכה יחסית (כ-37 דקות) של מקבץ קטעים מתוך התפילות לראש השנה, כפי שנהוג בקיבוץ הדתי יבנה. ההקלטה מבוצעת בידי אלכס בן דוד בקר ופורסמה בעמוד היוטיוב של אתר הפיוט והתפילה. נוסח הטקסט של התפילה המוקלט כאן כולל פנייה לאל ללא שימוש בשם המפורש, על מנת שלא לשאת את שם ה' לשווא. בנוסף, הוא אינו מכיל את הקטעים הנאמרים בתפילת העמידה רק ע"י חזן, אשר אמירתם מחייבת מניין ולכן ניתן לאומרם רק כחלק מתפילות החובה בבית הכנסת, ולא מחוץ לכך.