בעמוד זה ניתן להאזין להקלטה של נוסח תפילת שחרית לראש השנה בנוסח האשכנזי, המושרת ע"י החזן עזרא לובלסקי. תפילות ראש השנה בבית הכנסת הינן חגיגיות במיוחד, ונודעת להן חשיבות מרכזית בכלל קהילות ישראל. זאת כחלק מהמסורת הרואה בראש השנה לא רק חג המציין את סוף השנה ותחילת השנה החדשה בלוח העברי, אלא גם 'יום הדין', בו ממליכים את הקב"ה על כלל העולם. בנוסף, ביום זה מתחילים עשרת ימי התשובה שלפני יום כיפור (בין א' ל-י' תשרי).

להאזנה לחלקה השני של ההלקטה, לחצו כאן.