בעמוד זה ניתן לצפות בפרק המלא מתוך התכנית 'סוד הלוח העברי' (כ-55 דקות) בהנחיית דב אלבוים, המוקדש לראש השנה. בפרק זה מתחקה אלבוים אחר מקורו ומשמעותו של ראש השנה, וכיצד הוא קיבל את מעמדו המרכזי בלוח השנה העברי. במקרא עצמו, ראש השנה (א' תשרי) כלל אינו מופיע כיום חג או בעל משמעות מיוחדת, ובטח שלא כמועד בעל המשמעות שייחסו לו חז"ל- 'יום הדין'.

הצפייה בתכנית מומלצת לאלו המעוניינים לקבל מבט מעמיק ומסקרן אל תפישת הזמן ולוח השנה העברי, ומקומו של ראש השנה בתוכו.

התכנית פורסמה במקור בערוץ הראשון.