10 הסיבות לתקיעת שופר בראש השנה (מתוך ספר התודעה)

בעמוד זה ניתן למצוא קישור למאמר באתר 'הידברות', אשר מציג את 10 הסיבות שבגינן מציינים את ראש השנה בתקיעת שופר. המאמר מתבסס על 'ספר התודעה'- חיבור שכתב הרב אליהו כי טוב ואשר עוסק בלוח השנה העברי ובמשמעויותיו. הסיבות שמפרט הספר למצוות תקיעה בשופר קשורות כולן לזיכרון והיזכרות:

  1. ראש השנה הוא תחילת הבריאה והיום בו נעשה הקב"ה למלך על כל העולם.
  2. זהו היום הראשון לעשרת ימי תשובה, ותוקעים בו בשופר בכדי להזהירנו לקראת יום הכיפורים.
  3. להזכיר את מעמד הר סיני, בו קיבלנו את התורה בקול רעש גדול ותרועה.
  4. להזכיר את דברי הנביאים, שנמשלו לתקיעת שופר.
  5. להזכירנו את חורבן בית המקדש וקול תרועת מלחמות אויבינו, בכדי שנבקש מ-ה´ לבנות את בית המקדש.
  6. תקיעת שופר בקרן של איל מזכירה את עקדת יצחק והנכונות שלו להקריב את עצמו (ושל אברהם להקריב את בנו), כאשר לבסוף האיל נעקד במקומו.
  7. התקיעה בשופר אמורה לעורר אותנו לתשובה והתקרבות לקב"ה.
  8. להזכירנו את יום הדין הגדול והנורא.
  9. להזכירנו את קיבוץ נדחי ישראל וחזון השיבה לציון.
  10. להזכירנו את תחיית המתים ולהאמין בה.

לקריאת המאמר המלא, לחצו כאן.