חנוכה- נס או גבורה? (מערך לימוד)

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק במשמעותו של חג החנוכה, במתח שנע בין בין הנס לבין הגבורה. במסורת היהודית, נתפש החג כנס שעשה ה' למכבים, שהצליחו להביס את היוונים, על אף שהיו חזקים ורבים מהם מאוד. לעומת זאת, התפישה הציונית-חלוצית מדגישה את ערך הגבוה של הלוחמים עצמם, שקמו ועשו מעשה- מרד נגד השלטון היווני. אלו מהשניים נכונים ומתאימים יותר לרוח החג, וכיצד זה בא לידי ביטוי בשירים ובסמלים המוכרים שלו?