מגילת אסתר – סיפור של מנהיגות נשית

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק במשמעות הנשית של מגילת אסתר.

מגילת אסתר מביאה לנו את סיפורן של שתי מלכות שעמדו אל מול מלכן – האחת באמירת 'לא' נחרצת, והשנייה בהסכמה בערמומיות, בריצוי, ובתחנונים. האחת מגורשת, בעוד השנייה מקבלת את מבוקשה ומצילה את עמה. שתי הנשים הללו "זוכות" כיום לביקורת נוקבת על התנהגותן מצד קולות פמיניסטיים, אך במבט מעמיק יותר אפשר לקרוא את סיפורן של שתי נשים חזקות אלו גם כמייצגות שתי תפיסות שונות למושג 'אישה', אשר מעמיד ביקורת זו באור אחר.

בלימוד שלנו נסה לעמוד על שאלת מנהיגותן של ושתי ואסתר בתקופה פטריאכלית מובהקת ובאמירה שאולי מנסה להעביר לנו המגילה בנושא זה.