על עיקרון החירות

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק במשמעותו של עיקרון החירות, בהקשר לחג פסח. למעגל השנה היהודי יש רבדים ומשמעויות רבות. כאשר לרוב החגים יש מגוון משמעויות: היסטורית, חקלאית ורוחנית. חג הפסח מציין את היציאה ההיסטורית של בני ישראל ממצרים, אך גם טומן בחובו שאלות רוחניות ופילוסופיות עמוקות. ההתמודדות עם העדר החמץ מעלה שאלות עד כמה אנחנו משועבדים- ספציפית למאכלים טעימים ומבוססים על קמח, אך גם באופן כללי- עד כמה אנחנו באמת חופשיים?

בדף זה ננסה לעסוק בסוגיות החירות והשעבוד האישיים שלנו העולות מסיפור יציאת מצרים.