ראש השנה – איפה הראש? על התחלות אפשריות לשנה

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק באפשרויות הנוספות הקיימות למועד תחילת השנה. השאלה הבסיסית שצריך לשאול הינה: מתי אפשר לומר שמשהו מתחיל? כיצד ניתן לזהות התחלה של תהליך? הרי גם אם נבחר בנקודה מסוימת בתור התחלה, תמיד אפשר יהיה למצוא נקודה קודמת שהשפיעה עליה, או שנקודה אחרת היא בכלל ההתחלה.

ראש השנה עצמו מופיע במקרא כחג סתמי- 'יום תרועה יהיה לכם', ללא שום אזכור להיותו מציין את תחילת השנה. בחג זה יש הרבה מסתורין, שלא מובן רק מתוך קריאה בתורה. בדף זה ננסה לעמוד על שתי נקודות שיכולות להוות התחלה של שנה, וננסה להבין מה הן מסמלות, ומדוע בסופו של דבר דווקא א' תשרי נבחר כ-'ראש השנה' הרשמי.