האור הראשון- על הדלקת אור כהתמודדות עם החושך

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק במשמעותו מעשה 'הדלקת האור' כדרך להתמודדות עם החושך. חנוכה מלמד אותנו איך להתמודד עם החושך (תקופת השנה הכי חשוכה) באצמעות הדלקת אור, גם אם הקטן ביותר: "כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן". רעיון זה בא לידי ביטוי במבנה החנוכייה עצמה- נרות החנוכייה מסמלים את 'האור הקטן', שבא 'לגרש' את 'החושך הגדול'. מכאן אנו לומדים גם את התשובה לשאלה: כיצד מתמודדים עם חושך? מדליקים אור – בכל אדם יש אור, והיחיד והכלל נמדדים על פי התמודדותם בתקופות של חושך .