להיות רזים כמצה- על האפשרות להגיע למיצוי

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק באפשרות להגיע למצב של מיצוי, כפי שבא לידי ביטוי ברעיון המצה של חג הפסח. עיקרון המיצוי נובע מתוך הרצון להגיע לתמצות ולהבין את המהות העומדת בבסיס של כל דיון, מחשבה או מעשה, באופן המאפשר להתמקד בעיקר ולזנוח את התפל. אך כיצד ניתן לעשות זאת? ומה חג הפסח מאפשר לנו ללמוד על כך?