קורס ציונות- תוכן עניינים וראשי פרקים

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את התכנים המלאים של קורס הציונות, שהוכן בשומר החדש. הקורס עוסק בנושאי הליבה של עולם ההגות הציונית, ומהווה בסיס ללימוד ועיסוק מעמיק בנושאים אלו.

ראשי הפרקים של הקורס:

  1. מבואות: מהשומר לצה"ל, משבר בציונות, תיקון עולם, מאבק רעיוני בתוך העם היהודי, למשק ולנשק, למה ציונות, גלות, ביטחון והתיישבות.
  2. ערכים: טוהר הנשק, ערבות הדדית, אהבת הארץ, חוליה בשרשרת, אחריות ומיקוד, אומץ אזרחי.
  3. אישים בציונות: דוד בן גוריון, חנה מייזל שוחט, מניה שוחט, הנרייטה סולד, אלכסנדר זייד.
  4. סוגיות בחברה הישראלית: שסעים, ימין ושמאל.
  5. מבט חדש-ישן: הציונות במרחב הרב תרבותי, דת ומדינה, בין ציונות לגאולה, אוניברסאליות יהדות וישראליות.
  6. מידות: תחושת השליחות, הציונות בין אוטופיה לחזון.
  7. שיעורי סיכום: החלום הציוני שלי.

לנוחיותכם, מצורף כאן גם תוכל העניינים המפורט של הקורס, בדגש על סדר לימוד התכנים והעדיפות שלהם.

תוכן העניינים