'כי הוא נורא ואיום'- על הדימוי של ראש השנה כיום דין (מערך לימוד)

בעמוד זה ניתן למצוא קישור לדף לימוד שהוכן במדרשה באורנים, העוסק במשמעות של ראש השנה כיום דין. כידוע, המסורת היהודית מייחסת לראש השנה משמעות החורגת מההקשר הרגיל של תחילת השנה, ומוסיפה לו משמעות של 'יום הדין', בו ממליכים את הקב"ה כמלך על כל העולם. רעיון זה בא לידי ביטוי במקורות, ביניהם התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי. לימוד זה עורך השוואה ביניהם ביחס לנקודה זו, כבסיס לדיון בשאלות הבאות: בידי מי נתונה המלכות, בידי האל או בני האדם? איזו מערכת יחסים בין האל ובני האדם עולה מהמקורות, ואיזו אווירה הם מעצבים לראש השנה, כיום שבו נידונים בני האדם 'כבני מרון'? (מתוך הפיוט 'ונתנה תוקף').

דף הלימוד הוכן ע"י רונן אחיטוב פורסם במקור באתר 'מדרשת'. לצפייה בדף, לחצו כאן.