בעמוד זה ניתן לצפות בסרטון הדרכה קצר מבית 'יהדותון', המתאר בתמצית את אופן הדלקת נרות חנוכה והברכות שיש לברך על הנרות (לפי הנוסח האורתודוכסי-אשכנזי). הסרטון מפרט את סידור הנרות בחנוכייה, מיקומה בבית, סדר ההדלקה במהלך כל ימי החג ועוד. כמו כן, הסרטון מכיל כתוביות עם נוסח הברכה המלוות את שירת בני המשפחה לסרטון, כולל ברכת 'הנרות הללו' (הנהוג לומר לאחר ההדלקה).