בעמוד זה ניתן לצפות בסרטון אנימציה קצר (כדקה וחצי) להדלקת נרות חנוכה, שהוכן ע"י רן רשף. המדריך מציג את אופן הדלקת הנרות לפי הנוסח האורתודכסי ואת הברכות שיש לברך בשעת ההדלקה. הצפייה במדריך מומלצת לאלו שרוצים לקבל מושג בסיסי לקבל סדר הדלקת הנרות המקובל ברוב קהילות ישראל.