'הלילה חוזרים ומספרים'- מרדכי אמיתי

בעמוד זה ניתן לקרוא את שירו הקצר של מרדכי אמיתי 'הלילה חוזרים ומספרים', המציג את סיפורו של חג החנוכה דרך העברת סיפור הגבורה מדור לדור, כמו גם האמונה באפשרות התרחשותם של נסים המתגשמים בידי בני אדם הלוחמים למען הערכים בהם הם מאמינים. ניתן להשתמש בשיר ולשלב אותו בטקס הדלקת נרות החג או חגיגת חנוכה במשפחה, בבית הספר ובקהילה.

השיר פורסם בשנת 1971. מרדכי אמיתי הוא סופר וחוקר תרבות עברית בתנועת העבודה.

מילות השיר המלא:

הלילה חוזרים ומספרים, כבכל שנה ושנה,

אותו הסיפור העתיק, אותה אגדה נושנה.

על נס חנוכה, על מורדים – מכבים בנוגשים יוונים,

וגבורת הבן הקטן מכל שבעת הבנים.

על הפך הקטן, שהספיק לכל שמונת הימים,

על כאלה ניסים שיכולים לקרות גם עכשיו לפעמים…

כי יש אי מי הרוצה גם עכשיו לכבות את האור,

כי יש כובשים ונוגשים בכל מקום ובכל דור.

אך האור הקטן בחלון הוא מזכיר ורומז,

כי תמיד, כשרוצים מאוד, יכולים לחולל את הנס.