שלג על עירי

נעמי שמר כתבה והלחינה שיר געגועים מקסים זה להצגה "מסעות בנימין השלישי" ב 1976. בהצגה מסופר על בנימין שנוסע לארץ ישראל ואהובתו מחכה לו ומצפה שיביא לה את פרי הארץ. בט"ו בשבט יש מנהג לאכול מפירות ארץ ישראל, ואת כל הגעגועים לבנימין מגלמת האהובה בפירות, כמו שעשו היהודים בגולה כשהתגעגעו לארץ ישראל.

שלג על עירי, כל הלילה נח
אל ארצות החום אהובי הלך.

שלג על עירי, והלילה קר.
מארצות החום לי יביא תמר.
שלג על עירי, והלילה הקר.
מארצות החום לי יביא תמר.

דבש התאנה, מתק החרוב.
ואורחת גמלים עמוסי כל טוב.

הנה שוב ישוב, שמש לבבי.
ומשם תפוח זהב יביא.
הנה שוב ישוב, שמש לבבי.
ומשם תפוח זהב יביא.

שלג על עירי, נח כמו טלית.
מארצות החום, מה הבאת לי.

שלג על עירי, שלג על פני.
ובתוך הפרי כל געגועי.
שלג על עירי, שלג על פני.
ובתוך הפרי כל געגועי.