בעמוד זה ניתן לצפות בשיעור קצר (כ-22 דקות) של הרב זמיר כהן, העוסק בהלכות חג החנוכה. לפי ה-'שולחן ערוך' (ספר ההלכה הקאנוני שנכתב ע"י רבי יוסף קארו), ימי החנוכה הם ימי שמחה, ועל כן אסורים בהספד ותענית. כלומר, שאסור להצטער בהם, ובמקום זאת להרבות בחגיגה. עם זאת, לא מדובר ב-'יום טוב' שנאסרה בו מלאכה (כמו בחגים אחרים, כדוגמת: פסח, ראש השנה, שבועות ועוד) ועל כן מדובר בימי חול. כמו כן, אין חובה הלכתית לערוך סעודה ביום זה (כמו באותם חגים המפורטים לעיל), אך קוראים בבית הכנסת את ה-'הלל' (קטע מיוחד המתווסף לתפילה, ומורכב משבעה פרקי תהלים).

בנוסף, השיעור עוסק בהבדל שבין המנהג הספרדי לאשכנזי בשאלה על מי מוטלת החובה להדליק את הנרות, מתי בדיוק יש להדליקם ועוד מספר סוגיות הלכתיות נוספות, המפורטות ב-'שולחן ערוך'.