בעמוד זה ניתן לצפות בפרק הראשון מתוך סדרת הסרטונים 'מאי חנוכה', בה משוחחים ד"ר אורי אמיתי וירון בן עמי על סיפור חנוכה מנקודת מבטם האקדמית-ביקורתית. הסדרה מכילה שמונה סרטונים (במקביל לשמונת ימי החג) העוסקים בהיבטים שונים של החג מנקודת מבט היסטורית-חברתית: מה מרגיז בחנוכה, הפער העדתי, התייוונות, מלחמת אחים ועוד. הקישור המצורף הוא לפרק הראשון, ובו ניתן למצוא גם את הקישורים לשאר הפרקים.

הצפייה בפרקים מומלצת לאלו המעוניינים להעמיק ברקע ההיסטורי-תרבותי של החג, בעיקר מנקודת מבט אקדמית.

ד"ר אורי אמיתי מלמד בחוג להיסטוריה באונ' חיפה, ירון בן עמי הוא מרצה לתולדות עם ישראל.