בעמוד זה ניתן להאזין להקלטה ביתית של הדלקת נרות חנוכה מוזיקלית המבוצעת בידי ר' שלמה קרליבך בליווי להקה, יחד עם שירת 'הנרות הללו'. ההקלטה נערכה בהופעה חיה ומבוצעת באמצעים חובבניים, ולכן פגומה קצת מבחינת איכותה. עם זאת, ניתן להאזין ולקלוט היטב את הלחן הייחודי שחיבר קרליבך לברכות אלו, בנוסף ללחנים רבים נוספים שחיבר לברכות וטקסטים מהעולם היהודי.