בעמוד זה ניתן למצוא הקלטת וידאו מלאה (כ-45 דקות) של הרב אליעזר מלמד, העוסקת בהלכות הדלקת נרות חנוכה. בשיעור מפרט הרב על הלכות הדלקת נרות החנוכה הלכה למעשה עם הדגמת סדר ההדלקה. השיעור מבוסס על חיבורו של הרב 'פניני הלכה-זמנים', פרק יב' – הדלקת נרות חנוכה.

הרב מלמד משמש כראש ישיבת ורב היישוב הר ברכה.

נושאי השיעור השונים, יחד עם ציון הזמן בסרטון בו עוסקים בכל אחד מהם, המקורות עליהם הם מבוססים וקישורים רלבנטיים לשיעור ניתן למצוא כאן:

 • 00:00 – על משמעות חג החנוכה לימינו
 • 01:14 – חלק א' – מצוות הדלקת נרות חנוכה | נשים חייבות במצוות הדלקת הנרות |
 • 05:35 –  חלק ה' – הברכות על ההדלקה ו-'הנרות הללו' – ברכה למי שאינו מדליק בעצמו? | עצה להדלקה מוצלחת
 • 09:11חלק ו' – חשיבות השתתפות בני הבית במצווה, כך שגם מי שלא מדליק יקפיד לשמוע את הברכות במקום כלשהו.
 • 12:27 – האם שמיעת הברכה באמצעות טלפון נייד מתאימה לצורך שמיעת ברכת 'על הניסים'?
 • 13:02חלק ז' – הנרות –  מה מקור ההבדל בין נר חנוכה לנר שבת? | מה עדיף- שמן זית או נר שדולק יפה יותר? | כמה זמן צריך שיוכל לדלוק הנר אחר צאת הכוכבים?
 • 22:38חלק ח' – האם אפשר להדליק חנוכייה באמצעות נורות חשמל?
 • 25:41 – חלק ט' – המצווה בהדלקה – כיצד חולה שאינו יכול לקום יכול להדליק את הנרות? | מדוע יש להדליק את הנרות במיוחד עבור המצווה, ולא כדרך אגב? | האם מותר להדליק נרות בחוץ בתוך מגן זכוכית?
 • 29:44 – חלק י' – איסור הנאה מהנרות – האם ניתן לעשות בהם שימוש של קדושה? | איסור השימוש בשמן הנרות | הדלקה מנר לנר בשעת הדחק | האם טוב לכבות את הנרות אחרי שדלקה חצי שעה?
 • 33:10 – חלק יא' – החנוכיה והשמש –  כיצד נראו החנוכיות בעבר? | הידור המצווה של חנוכייה יפה | האיסור להדליק נרות בחנוכייה לא מכובדת | האם מותר להכין חנוכיות אומנותיות לחג, כאשר הנרות אינם נמצאים בקו ישר אחד עם השני | עבור מה צריך את השמש?
 • 38:34חלק יב' – מהו הסדר המועדף להעמדת הנרות והדלקתם?
 • 42:43חלק יג' – לקראת ההדלקה -מדוע אסור להתחיל עבודה או דבר אחר שעלול לגרום לשכיחת הדלקת הנרות לפני ההדלקה? | מדוע אין לאכול סעודת קבע לפני ההדלקה?