בסרטון קצר והיסטורי זה, אנו רואים את דוד בן גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל "מתוקף זכותנו ההיסטורית", בה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948