דוד בן גוריון – צמיחתו של מדינאי

שיעורה של כלת פרס ישראל הפרופ' אניטה שפירא בנושא "דוד בן גוריון – צמיחתו של מדינאי", שניתן במרכז האקדמי שלם. בשיעור זה מנתחת פרופ' שפירא את בן גוריון כמנהיג מרכזי בהיסטוריה הציונית, ואת הדרך שעשה עד שהגיע להיות כזה. אורך השיעור – 54 דקות,