Happy Birthday World- יום הולדת שמח לעולם (עברית ואנגלית)

בעמוד זה ניתן למצוא מערך שיעור שנכתב ע"י יערה סלמון מיכאלי ממכינת 'קול עמי', ועוסק במשמעותו של ראש השנה כיום בו נברא העולם לפי המסורת היהודית. המערך מבוסס על דיון בשאלות הבאות:

  • למה אנו חוגגים ימי הולדת? למה זה משמעותי עבורנו?
  • האם אנחנו יותר שמחים בימי הולדת של זקנים או ילדים? מדוע?
  • מה המשמעות של כל האירועים שקרו לפי חז"ל בתשרי? מה הם מסמלים? איך זה קשור לראש השנה?