חירות אמיתית מהי? מערך לימוד

בעמוד זה ניתן למצוא דף מקורות שנערך ע"י יערה סלמון מיכאלי ממכינת 'קול עמי', העוסק בשאלת מהותה של חירות אמיתית, דרך ההבחנה שבין חירות 'שלילית' ל-'חיובית' (שטבע ההוגה ישעיהו ברלין). המערך מעודד לשאול את השאלה: מהי בעצם חירות אמיתית? האם היא הזכות להשתחרר ממגבלות חיצוניות, או שמא היכולת להוציא לפועל וליישם מחויבות פנימית?