בעמוד זה ניתן לצפות בשיחה קצרה בין רני יבין (מנהלת בית מדרש 'אלול') וח"כ (לשעבר) יוחנן פלסנר על פרשת 'ויצא' מזווית אקטואלית, דרך שאלת הפער בין השנאה והקנאה לה זוכים ישראלים ויהודים מסוימים בישראל לבין הצלחתם הרבה יחסית בחו"ל. שאלה זו עולה על רקע השנאה שחשים אחיו של יוסף כלפיו, המביאה אותם לגרש אותו ולמכור אותו לעבדות.

כפי שמספרת התורה, עוד מצעירותו היה יוסף בעל חלומות, בהם ראה את עצמו עליון לאחיו, והדבר כמובן רק הגביר את שנאתם כלפיו. ניתן לומר כי דמותו היוותה שילוב של כישורים גבוהים ויהירות רבה, מה שיצר כנראה אנטגוניזם רב כלפיו. בסופו של דבר, הכישרון שלו- יכולת החלומות, הוא מה שדחק אותו מחוץ לגדר והביא לגירושו מהמשפחה. אך הגלגל מתהפך, ויוסף מגיע כעבד למצרים – ארצות הברית של תקופת התנ"ך. הוא מתחבב על פוטיפר (יועצו של פרעה), ואחרי שמושלך לכלא הוא חוזר לפענח חלומות– הפעם עבור פרעה עצמו. למעשה, אותם כישורים שהביאו לנפילתו בישראל, הביאו להצלחתו במצרים.

מתוך כך, עולה שאלת השנאה כלפי ישראלים והיהודים מצליחים בארץ. גם היום, לא מעט יהודים או ישראלים נוסעים להצליח בחו"ל. חלקם מרגישים שישראל קטנה על הכישורים שלהם, וחלקם נוסעים כי לא מפרגנים להם בישראל. האם אנחנו לא יודעים לקבל את המוכשרים בתוכנו? כקולקטיב, יש המון שנאה כלפי העם היהודי בעולם, אך ישראלים ויהודים בתפוצות מביאים כבוד גדול לעם ישראל. מדוע הם מחפשים את מזלם בחו"ל? האם אנחנו לא יודעים לטפח את הכישרונות שגדלים לנו פה?

השיחה הוקלטה והועלתה למדור 'פרשה בשניים' של אתר Mako ב-25/11/10, כיוזמה משותפת עם רשת בתי המדרש בישראל.