ט"ו בשבט – חג לטבעונים

אחד מגלגולי ט"ו בשבט הוא חגיגה לצמחונים ולטבעונים. מועד זה, ששם את האילנות ופריים במרכז, הופך אט אט לחג הגידולים האורגניים, הפרמקאלצ'ר והצמחונות.

"חסרון מוסרי כללי הוא במין האנושי, במה שלא יקיים את הרגש הטוב והנעלה, לבלתי קחת חיי כל חי, בשביל צרכיו והנאותיו" … "אי אפשר כלל לצייר, שאדון כל המעשים, המרחם על בריותיו, ברוך הוא, ישים חק נצחי כזה בבריאתו הטובה מאד, שאי אפשר יהיה למין האנושי להתקיים כי אם בעברו את רגש מוסרו על ידי שפֹך דם, יהיה גם דם בעלי חיים" כך כתב הרב קוק ב"חזון הצמחונות והשלום". הוא מסתמך על מסורת האומרת שעשרת הדורות הראשונים בעולם היו צמחונים, ורק בדור המבול החלו לאכול בשר, בחינת קלקול הדורות.

באתר זה, ובאתרים רבים אחרים, תוכלו למצוא מבחר עצום של מתכונים טבעוניים לט"ו בשבט ולבכלל.

ביטוי קיצוני של טבעונות ניתן למצוא כיום בפעולות חריפות של טבעונים ופעילי זכויות בעלי חיים כנגד אוכלי הבשר, משחתות, משלוחים חיים, לולים תעשייתיים לביצים או לבשר וגידול בעלי חיים לחלב.