נטיעת אורנים – שממה אקולוגית?

בשנים האחרונות הועלו טענות שנטיעת האורן, שהוא העץ שקק"ל נטעה ונוטעת יותר מכל זן אחר, צריכה להפסק ובמקומה יש לטעת מינים אחרים. החסרונות שהועלו הם שאורן הוא עץ זר לאזור (בניגוד לחורש הים תיכוני), שהוא פגיע, שהוא נשרף בקלות, וכי מחטיו החומציים יוצרים תחתיו שממה אקולוגית.

על הפולמוס בעד ונגד נטיעת אורנים ניתן ללמוד, בין השאר, מהמקורות הבאים:

אתר קק"ל לצעירים

כך טועים הנוטעים – כתבה במגזין הארץ

בלוג קיימות