בעמוד זה ניתן לצפות בשיעור המלא (כ-50 דקות) של סיוון רהב מאיר לפרשת 'וישב'. פרשה זו מתמקדת בסיפורו של יוסף, הנמכר כעבד למדיינים ע"י אחיו ומוצא את עצמו בסופו של דבר בחצרו של מלך פרעה. לאחר שמצא את עצמו בכלא (עקב האשמתה השקרית של אשת פוטיפר כי יוסף ניסה לשכב עמה), מתחיל יוסף להתמודד עם המציאות הקשה אליה 'התגלגל', אך כאן בדיוק מתחיל סיפור עלייתו לגדולה. לטענת רהב מאיר, ככל שיוסף יורד למקום נמוך יותר מבחינת היחס של הסביבה כלפיו, כך הוא עולה ומטפס מבחינה אישית ורוחנית. לטענתה, הפרשה מסייעת לנו להבין כיצד עלינו לפעול במציאות הפרטית והכללית של חיינו, בישראל של 2018. הדבר בא לידי ביטוי בכמה רבדים, הרלבנטיים גם לחיינו אנו:

  1. היחסים מול בני משפחתנו
  2. היחסים בין מגזרים בחברה הישראלית
  3. היחסים לתרבות המצרית
  4. היחס של האדם אל עצמו.