רבי אריה מסטרליסק – האדם והעץ חד הם

ר' אריה מסטרליסק היה אומר: לעולם יעבוד אדם עבודה שלמה ותמה לעלות ממדרגה למדרגה בעבודת ה'. אבל אל ירגיל את עצמו להביט בכל עת ולהסתכל אם התקדם. כי האדם דומה לעץ, מה עץ זה אם תעמוד אצלו ותסתכל בו בלי הרף לבחון איך הוא גדל וכמה הוא גדל לא תראה ולא כלום וסופך להשתעמם בעמידה זו, אלא עליך לעבדו ולשמרו, לגזמו ולזמרו, לזבלו ולהשקותו, לשמור עליו מן המחבלים והמזיקים ורוחות רעות, ואז ילך העץ וישגשג, יגדל ויאדיר. כך צריך אדם להסיר כל המניעות המפריעות לו, ולסגל כל המידות המסייעות לו בעבודת השם, למען יפרח וישגה. אבל אין זה מן המידה לבדוק ולמדוד בכל שעה כמה גדל.

אורי ה"שרף" מסטרליסק היה מגדולי רבני החסידות. נפטר ב 1826, והיה אחד מאבות אבותיו של המשורר אורי צבי גרינברג (שעל שמו הוא קרוי).