בעמוד זה ניתן לצפות בסרטון קצר (כ-3 דקות) של אבישי עברי מתאגיד 'כאן', המספר את סיפורה של מנורת הזהב שעמדה בבית המקדש, ואשר מהווה את הבסיס לחנוכייה המוכרת לנו. לפי המסורת, חג החנוכה מסמל את היום בו חידשו את הדלקת המנורה בבית המקדש, אשר התורה מתארת כאחד מכלי הקודש שהוכנו כבר במדבר ואשר משמשים לעבודת המקדש היומיומית. המנורה צריכה לדלוק ללא הפסקה, כאשר הרס בית המקדש ע"י אנטיוכוס הביא לטימואה ולהפסקה זמנית של השימוש בה, עד אשר חזרו המכבים לבית המקדש, ניקו את המנורה ואת השמנים המשמשים להדלקתה והדליקו אותה מחדש.