בעמוד זה ניתן לצפות בסרטון קצר בהנחייתה של ענת קורול מתאגיד 'כאן', העוסק בניסיון להסביר באופן רציונאלי את האמונה של בני אדם בנסים. על פניו, מבחינה מדעית 'טהורה' ניתן לומר כי מה שאנחנו מכנים כ-'נס' אינו אלא הסתברות בעלת סיכויים נמוכים למדי, שקורית לנו באופן אקראי, אך אנו נוטים לפרש אותה כמאורע הקורה במיוחד עבורנו. מבחינה פסיכולוגית, ניתן לומר כי מהות הנס היא הפער שבין הציפייה שלנו לתוצאה שלילית או רגילה, לבין התוצאה החיובית שקרתה במציאות. כלומר, שמבחינת מצב העניינים העובדתי, סיטואציה מסוימת הייתה אמורה לגרום לתוצאה לא רצויה עבורנו, ועם זאת אנו חווים אותה בסופו של דבר כמשהו חיובי. אנחנו מפרשים את המצב כ-'נס' כי אין לנו כלי הגיוני אחר לניתוח הסיטואציה, ואנו בוודאי שלא רוצים להישאר במצב של עמימות ביחס לשאלה מדוע זה קרה לנו, דבר שעשוי לגרום לחרדה. לכן, אנחנו מעדיפים להניח כי הסיטואציה האופטימית שקרתה לנו אינה עניין מקרי, אלא תוצר של משהו מיוחד הנוגע בהתנהגותנו, אמונתנו או מחשבתנו. האם אכן זה כך?