לא רק בעלי חיים מתחפשים, גם חיות. אבל בעוד אנחנו עושים זאת מסיבות חברתיות-פסיכולוגיות-מסורתיות, החיות עושות זאת בכדי לשרוד. יש המסתוות בכדי שלא להראות ע"י טרפן, ויש ההפך, כדי שהטורף לא ימצא אותן. יש הלובשות צורת חיה אחרת, מסוכנת יותר, ויש המתאימות עצמן בדיוק לסביבתן ונעלמות ברקע. במצגת זו תוכלו לראות במקצת מהדוגמאות לטריקים הגאוניים ביותר של הטבע סביבנו.