מכון שלום הרטמן נותן לנו זויות הסתכלות חדשות על נושא הצדקה. כיצד יש לתת לעניים? למי צריך לתת? לאיזו מטרה ראוי לתרום, ובאיזה אופן נוכל להבטיח שהתרומה שלנו אכן תשיג את מטרתה? שיעור מעניין ומאתגר.