ירושלים במצור, השיירות נורות בדרך, ויש רעב אמיתי בעיר. אנשי ירושלים יצאו ללקט מה שיש, ומה שהיה זו החלמית, החובייזה. באמצעות סרטון זה תוכלו לטעום את טעם המצור, לא כביטוי אלא באמת.

באתר זה תוכלו ללמוד על יתרונותיה התזונתיים של החוביזה, ובאתר צמח השדה תוכלו ללמוד על מקורות השם (ספוילר: "לחם") ויתרונותיו הבריאותיים.