קרב דוד בגולית מומחש בסרטון אנימציה זה, ובהסבריו של ג'קי לוי.
אורכו – שש דקות והוא הופק בעבור מכון מגלי"ם.