סרטון אנימציה קליל ומלמד על הרקע למלחמת ששת הימים ועל המלחמה עצמה.
אורכו – כשלוש דקות והוא הופק בעבור the Jewish Story