המזרחן ד"ר מרדכי קידר מנתח את התגובות בעולם המוסלמי לניצחון המזהיר של ישראל במלחמת ששת הימים. מתוך יום העיון בנושא – חמישים שנה למלחמת ששת הימים – היבטים תיאולוגיים
שנערך בפקולטה למדעי היהדות, המחלקה למחשבת ישראל.
קידר מחלק את התגובות לשתיים: ההלם הראשוני והאפטר-שוק, חודשים או שנים לאחר מכן.
קידר טוען שמבחינה תיאולוגית מוסלמית, מלחמת ששת הימים לא הולידה שום דבר חדש השונה במהותו מכשלונות העבר. בניגוד לנאקבה – השואה הקולוסלית של 48, הנאקסה (67) היתה כישלון מינורי, צדדי לפחות מבחינת הרטוריקה שניסתה לצמצם את הכישלון, למרות שמבחינת המוסלמים השניה חמורה בהרבה. אבל ככל שעבר הזמן, והמוסלמים מבינו שה"שטחים" וירושלים המאוחדת אינם רק פיקדון בידינו, וחשש עצום עולה בליבם.

אורך ההרצאה – 36 דקות.