סרטון המתאר את תחילת גוש אמונים. ב 1968 חוזרים יהודים לחברון, וב 1974 – מנסים לראשונה להקים ישוב יהודי בשומרון (סבסטיה). אלו 4 דקות מתוך סרטה של מנורה חזני (בתו של בני קצובר, ממקימי גוש אמונים) "רוח אחרת".